Štátny stavebný dohľad na stavbe Malý Chotár Oľdza: Všetko je v poriadku

Dňa 17. augusta 2023 sa na stavbe Malý Chotár Oľdza uskutočnil Štátny stavebný dohľad, ktorý bol zameraný na kontrolu stavebného povolenia pre rodinné domy a rozsah prác na stavbe. Radi by sme vám oznámili, že všetko prebehlo bez problémov a je v poriadku.

Tento dohľad je dôležitou súčasťou procesu stavebných prác, pretože zabezpečuje dodržiavanie stavebných predpisov a zaručuje bezpečnosť a kvalitu budúcich stavieb. Štátny stavebný dohľad kontroloval všetky relevantné aspekty projektu, vrátane technických špecifikácií, materiálov použitých pri výstavbe a postupu prác.

Aj keď bol Štátny stavebný dohľad na tejto stavbe bez problémov, práce na Malom Chotári Oľdza ešte nie sú dokončené. Zvyšné práce budú pokračovať a naďalej budeme dbať na to, aby boli realizované s rovnakou kvalitou ako doposiaľ.