Sekulský jarmok remeselníkov

Sekulský jarmok remeselníkov: Spolupráca s obcou Sekule

Nadchádzajúci 11. máj 2024 bude pre obec Sekule výnimočným dňom. Za účasti širokej verejnosti a s podporou miestnej samosprávy sa totiž koná Sekulský jarmok remeselníkov, podujatie, ktoré spája tradičné remeslá, miestnu kultúru a pohostinnosť obce.

Tento rok je však oslava o niečo špeciálnejšia. Vďaka vzájomnej spolupráci a podpore obce Sekule sme sa aj my mohli zapojiť do tohto nádherného podujatia. Naša firma sa rozhodla prispieť k jarmoku aj prostredníctvom venovania ceny do tomboly, čím sme chceli podporiť nielen tradičné remeslá, ale aj komunitnú atmosféru, ktorou sa obec Sekule vždy vyznačovala.

Tento krok je len malým príspevkom k bohatej kultúrnej dedičnosti a hospodárskemu rastu obce Sekule. Je nám cťou byť súčasťou tejto udalosti a tešíme sa na možnosť ďalšej spolupráce a podpory miestnej komunity.

Pripravovaný Sekulský jarmok remeselníkov sa stal príležitosťou na prepojenie našej spoločnosti s miestnymi tradíciami a hodnotami. Dúfame, že naše úsilie prinesie radosť a prospeje celej obci.