Malé hliny – Modra

Pripravovaný projekt

ATOPS aktuálne pripravuje nový projekt Obytný súbor Modra – Malé hliny. Projekt prinesie nové moderné bývanie v rodinných a bytových domoch doplnených o občiansku vybavenosť. V lokalite o rozlohe 109 125 m2 tak vznikne 98 stavebných pozemkov a 191 bytov.

Súčasťou obytnej zóny bude aj dostatočný podiel verejnej zelene, parkovacích miest ale aj kvalitný uličný priestor. Zámerom spoločnosti ako aj mesta Modra tak vznikne spolu 14 835 m2 verejnej zelene v podobe vytvoreného parku, pás zelene, ktorý bude lemovať lokalitu či komunikácie.